Kontakt na prepravcu Felix Expres v Trevčíne. - Prepravná spoločnosť v Trenčíne - to je Felix Expres

Prejsť na obsah
Kontaktné údaje:
Felix Expres s.r.o.
tel.: 0905 195 299
preprava@NaDodavke.sk
Fakturačná adresa:

Felix Expres s.r.o.
Jána Halašu 2705/7, 91108 Trenčín
IČO: 51321327
DIČ: 2120673830
IČ DPH: SK2120673830

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 35908/R od dňa 26.01.2018.

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN  :  SK74 0900 0000 0051 4080 3895
BIC SWIFT kód :  GIBASKBX
Felix Expres s.r.o.
NaDodavke.sk
Návrat na obsah